FRÅN UPPSALA TILL VÄRLDEN

Uppväxt
Dag Hammarskjöld föddes i Jönköping 1905, men växte upp i Uppsala där hans far, Hjalmar Hammarskjöld, var landshövding. I Uppsala bodde Dag på Uppsala slott med sina föräldrar och sina tre bröder. Hans far blev senare statsminister under första världskriget. Dag var en mycket ambitiös elev med högsta betyg i alla ämnen. Efter att Dag utbildat sig till jurist och national-ekonom gjorde han karriär som framgångsrik statstjänsteman och expert i nationalekonomiska frågor. Han ingick även i stats-minister Tage Erlanders regering 1951-1953. Han utnämndes till generalsekreterare för FN 1953.

Generalsekreterare och Fredspristagare
Dag Hammarskjöld var FN:s generalsekreterare 1953-1961. Han är en av de internationellt mest kända svenskarna i modern tid. Som generalsekreterare lyckades han utveckla FN och lösa ett stort antal kriser i världen.

"Blott den förtjänar makt som dagligen
rättfärdigar den"

ur Vägmärken

Under sin tid som Generalsekreterare för FN drev Dag på för att skydda och stärka de små staternas ställning i världen. Han lyckades mäkla fred i många oroshärdar och president John F Kennedy kallade honom ”den främste statsmannen i sin tid”.

Hans plan störtade under ett försök att medla i inbördeskriget i Kongo 1961. Hans insatser för världsfreden gav honom postumt Nobels fredspris 1961.

Akademiledamot och kulturmänniska
Dag Hammarskjöld hade ett stort konstintresse och en stor konstsamling. Musik, teater, opera och modern design var bara några av områdena han intresserade sig för. Han översatte flera kända författares verk till svenska. Dag var även själv författare och medlem av Svenska Akademien där han efterträdde sin far på stol nummer 17. Efter Dag Hammarskjölds död publicerades hans bok "Vägmärken", som är en mycket läst och älskad bok än idag.
Naturmänniskan
Dag Hammarskjöld var också en naturmänniska. Han var en inbiten bergsklättrare och fjällvandrare. Dag vandrade ofta i den svenska fjällvärlden och fotograferade gärna den svenska naturen, från norr till söder. Det mjukt böljande landsskapet runt Backåkra låg honom särskilt varmt om hjärtat. Trots sin arbetsbörda som FN:s generalsekreterare tog han sig tid att tillbringa sina sommarsemestrar på Österlen och han köpte därför Backåkra 1957.

"Landskap – först i din omedelbara upplevelse av
detaljen ger du helheten grogrund för sin skönhet
i din själ."
ur Vägmärken