Kommande evenemang

Ny utställning 2024 - För fred & förhandling 
Hur Dag Hammarskjöld skapade FN:s fredsbevarande styrkor.

Under några intensiva veckor 1956, under den så kallade Suez-krisen, grundades den första fredsbevarande styrkan i FN:s regi. Den militära styrkans uppgift skulle bli att upprätthålla fred och stabilitet och minska spänningar, så att förhandlingar och
medling skulle kunna komma till stånd. Dag Hammarskjöld var vid tiden generalsekreterare och var den som utarbetade principerna för den första styrkan, UNEF, The United Nations Emergency Force. Det skulle bli den första av många insatser för FN:s fredsbevarande styrkor.
De principer som Dag Hammarskjöld tog fram gäller i stort än idag.
I den nya utställningen på Dag Hammarskjölds Backåkra berättar vi om hur FN:s fredsbevarande styrkor kom till, Dag Hammarskjölds roll i deras tillkomst och om några av de insatser som gjorts genom åren, samt om några människor som varit
del av de fredsbevarande styrkorna i FN:s tjänst.
Utställningen invigs den 16 juni och visas sedan resten av säsongen, tillsammans med basutställningen.

Produktion: Bergkvist ORD & TEXT

Samtal på Backåkra

I denna samtalsserie bjuder vi in författare, forskare och konstnärer att dela med sig av sina tankar kring Dag Hammarskjölds liv och gärning. Flera av dessa samtal har en anknytning till årets utställningstema. Entré till föredrag och till museet kostar 200 kr. Anmälan sker på info@dhbackakra.se.

Söndagen den 30 juni kl. 17.00

Henrik Arnstad, fil.mag. i historia och författare till biografin ”Den förbannade
optimisten Ernst Wigforss”, berättar om Wigforss vänskap med Dag Hammarskjöld
- en vänskap som förändrade världen.


Söndagen den 7 juli kl. 17.00
”Från Hammarskjöld till framtiden - om morgondagens fredsinsatser” Per Olsson Fridh, tidigare biståndsminister - numera generaldirektör för Folke Bernadotte Akademin.

Söndagen den 28 juli kl. 17.00
”Fredsarbete i krigstid” - Ett samtal kring boken ”Fredskemisten”, mellan tidigare
forskaren och chefen för FN:s vapeninspektion Åke Sellström och journalisten Sara Nygren.

Söndagen den 18 augusti kl. 17.00
”Vad skulle Dag Hammarskjöld sagt? - om fredsbevarande insatser då och nu”
Sverker Göransson tidigare överbefälhavare, nu ordförande för Sveriges Veteranförbund och Pernilla Ström, journalist.

Söndagen den 15 september kl. 15.00
(OBS fri entré, men anmälan krävs)
KG Hammar presenterar sin romandebut - ”Den längsta resan”. Boken handlar om Dag Hammarskjölds sista flygresa – den som skulle kosta honom livet.


Backåkra poesi och prosa 2024

31 augusti - 1 september

Under två dagar breder det skrivna ordet ut sig över Backåkras hedlandskap. Med poesi, författarsamtal, musik, öppen scen, antikvariat m.m utforskar vi gränserna för ordets makt.

Både erfarna och nya skribenter är inbjudna för att tillsammans närma sig brännande hållbarhetsfrågor - i år är temat kurage. Vi möter bl.a. poeterna Pia Tafdrup, Daniel Boyacioglu och författarna Elin Anna Labba och Nicolas Lunabba.

Inviger gör Gudrun Schyman.

Program kommer.

Priset är 250 kr för båda dagarna, studenter går in gratis (mot uppvisande av leg.).
Biljetter till Backåkra Poesi & Prosa finns på https://www.kulturcentralen.nu/evenemang/backakra-poesi-prosa-2024