Målsättning
Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra har som målsättning att driva Backåkra som ett museum över Dag Hammarskjölds liv och gärning. Backåkra ska samtidigt också vara en mötesplats för att främja forskning och verksamheter som låg i Dags intresse.
 

Museet

Museet innehåller delar av Dag Hammarskjölds konstsamling och många av de gåvor, som han fått under sin tid som generalsekreterare. Många gåvor kommer från länder som varit tacksamma för hans insatser. Dag Hammarskjölds privata arbetsrum kommer också att visas.

På museet kommer olika utställningar och program att visas. Delar av utställningen kommer att bytas ut under året.

I museet finns en museishop och ett café. Caféet är till för museets gäster.

Konferensdelen/Mötesplats Backåkra
Den del av gården som kallas akademielängan används som mötesplats för organisationer, forskare och andra som arbetar med frågor i Dag Hammarskjölds anda. Denna del hyrs ut till företag och organisationer. Den är inte öppen för allmänheten.  

FN:s säkerhetsråd höll möte på Backåkra
Backåkra välkomnade FN:s generalsekreterare och säkerhetsråd den 21-22 april, 2018.

Vi är stolta över att FN:s besök blev det första mötet efter invigningen. Det är ett tydligt exemel på hur Dag Hammarskjölds arv kan leva vidare på gården.