Stiftelsen
Sedan november 2015 har Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra tagit över ägandet från Svenska Turistföreningen, STF.​​​​​​

Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra har grundats av Svenska Akademien, Hammarskjöldska släktföreningen och Svenska Turistföreningen, STF, med bidrag från bland andra Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond och Klas De Vylder.
Styrelsen
I stiftelsens styrelse sitter:
Ordförande Peder Hammarskiöld, Hammarskjöldska släktföreningen
Peter Nygårds, STF,
Elinor Hammarskjöld, Hammarskjöldska släktföreningen,
Jan Kleineman, Stockholms Universitet,
Lolita Persson, Ystad kommun.
Claes Langenius, Advokatfirman Hammarskiöld & Co